• Máy tính CASIO FX580VN X được trang bị màn hình LCD có độ phân giải cao với 521 tính năng
 • Kiểm tra số nguyên tố có 4 chữ số
 • Lưu phần thương và phần dư trong phép chia
 • Tính năng kiểm tra đúng/sai
 • Thông báo vô nghiệm khi giải phương trình bậc hai
 • Cực trị của hàm số bậc ba
 • Giải phương trình 4 ẩn
 • Giải phương trình bậc 4
 • Giải bất phương trình bậc 4
 • Đã cho phép mang vào phòng thi
 • Hiển thị biểu tượng, Hiển thị biểu thức như trong Sách giáo khoa

Máy Tính CASIO FX580VN X

664.000₫ Regular Price
531.200₫Sale Price
Màu sắc
 • Máy Tính CASIO FX580VN X