top of page

Ứng dụng miễn phí giúp tập trung tự học mỗi ngày

 • DEEPVIEW-30

  5.000.000₫
  Every year
  Dành cho gia đình, giáo viên hoặc nhóm bạn bè, đồng nghiệp
   30 day free trial
  • Tạo lớp riêng đến 30 người.
  • Đăng đến 50 bài.
  • Truy cập không giới hạn thư viện Deepview.
  • Được chia sẻ công khai hoặc bán bài học.
  • Có trang riêng quản lý người học.
  • Đo được mức độ tập trung của người học.
 • DEEPVIEW-80

  10.000.000₫
  Every year
  Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp dưới 80 thành viên
   30 day free trial
  • Tạo lớp riêng đến 80 người.
  • Đăng đến 50 bài.
  • Truy cập không giới hạn thư viện Deepview.
  • Có trang riêng quản lý người học.
  • Đo được mức độ tập trung của người học.
  • Được chia sẻ công khai hoặc bán bài học.
 • DEEPVIEW-200

  20.000.000₫
  Every year
  Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp quy mô vừa
   30 day free trial
  • Tạo lớp riêng đến 200 người.
  • Đăng đến 80 bài.
  • Truy cập không giới hạn thư viện Deepview.
  • Có trang riêng quản lý người học.
  • Đo được mức độ tập trung của người học.
  • Được chia sẻ công khai hoặc bán bài học.
 • DEEPVIEW-1000

  50.000.000₫
  Every year
  Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp trên 200 thành viên
   30 day free trial
  • Tạo không gian học riêng tới 1000 người.
  • Đăng đến 100 bài.
  • Truy cập không giới hạn thư viện Deepview.
  • Được chia sẻ công khai hoặc bán bài học.
  • Có trang riêng quản lý người học.
  • Đo được mức độ tập trung của người học.
  • Được tư vấn quy trình tối ưu triển khai hệ thống tự học.
 • DEEPVIEW-VIP

  100.000.000₫
  Every year
  Dành cho tổ chức doanh nghiệp trên 1000 người
   30 day free trial
  • Tạo không gian học riêng không giới hạn số người.
  • Đăng đến 150 bài.
  • Truy cập không giới hạn thư viện Deepview.
  • Có trang riêng quản lý người học.
  • Đo được mức độ tập trung của người học.
  • Được chia sẻ công khai hoặc bán bài học.
  • Được tư vấn quy trình tối ưu triển khai hệ thống tự học.
Asian man with glasses holding a coffee cup

01

​HỌC DỄ HƠN

Bored Boy

02

TẬP TRUNG HƠN

Person Holding Smartphone

03

NHIỀU ĐỘNG LỰC HƠN

Vietnamese teenager boy doing homework

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP
HOÀN TOÀN MỚI?

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
bottom of page