top of page

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

  • Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Deepview sử dụng phương thức vận chuyển của bên thứ ba bao gồm bưu điện và các công ty Logistic

  • Phí Giao hàng và Thời hạn Giao hàng khác nhau tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, loại dịch vụ quý khách chọn và địa chỉ giao hàng. Không thực hiện giao hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả Bưu điện và Công ty Logistic. 

  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không giao sản phẩm nếu việc chậm trễ hoặc không giao sản phẩm như trên hoàn toàn hoặc một phần là do các tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

bottom of page