top of page

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận 2 hình thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng và Thanh toán bằng thẻ. Quý khách có thể thanh toán theo một trong hai hình thức này sau khi kết thúc đơn hàng.

1. Thanh toán khi nhận hàng: Quý khách thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được sản phẩm từ nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán bằng thẻ: Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng/ATM trực tuyến, sản phẩm sẽ được chuyển đến quý khách trong vòng 3-7 ngày làm việc sau khi thanh toán thành công.

  • Nếu thông tin thẻ tín dụng/ATM của quý khách không được chấp nhận, quý khách vui lòng kiểm tra lại đường truyền mạng và đặt hàng lại. Nếu vẫn không được chấp nhận, vui lòng kiểm tra lại với Ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra lỗi khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ATM, hoặc liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

  • Đối với thẻ ghi nợ nội địa ATM, cần đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking để có thể tiến hành thanh toán.

  • Khi đặt hàng thành công, quý khách sẽ nhìn thấy thông báo "Đặt hàng thành công" và nhận được Thư xác nhận đơn hàng thành công, trong đó bao gồm Mã số đơn hàng. Nếu quý khách vẫn chưa nhận được Thư xác nhận này qua email, vui lòng đặt hàng lại lần nữa hoặc liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng tôi để xác nhận đơn hàng của quý khách.

  • Thông tin Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng tôi

bottom of page