top of page

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bước 1: Người mua hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Deepview qua các phương tiện sau:

 - Tại website liên hệ, bình luận khách hàng

 - Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 0779 611 553

 - Qua email: hotro@deepview.win

Bước 2: Deepview sẽ liên lạc với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân để thỏa thuận đền bù (khi cần).

bottom of page