top of page

Các điều khoản và điều kiện sử dụng Deepview

Chào mừng đến với Deepview

 

Các Điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng Các Dịch vụ Deepview và Nền tảng của chúng tôi, và chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ nội dung và tham khảo các định nghĩa được nêu ở cuối trang này trước khi sử dụng dịch vụ. Các Điều khoản được nêu ở đây, cách quy định, chính sách liên quan và bất kỳ gói dịch vụ nào, tạo thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Deepview để bạn sử dụng các dịch vụ của Deepview. Nếu bạn hoặc Tổ chức mà bạn liên kết đã tham gia Thỏa thuận Doanh nghiệp với Deepview, việc sử dụng Các dịch vụ Deepview và Tài nguyên Deepview của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các hợp đồng cụ thể với từng doanh nghiệp.

Các Điều khoản này xác định các điều khoản và điều kiện mà bạn được phép sử dụng Các dịch vụ và tài nguyên Deepview. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn phải dừng sử dụng Các dịch vụ Deepview và Tài nguyên Deepview.

Ngoài các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật [1] của chúng tôi mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn sử dụng các Dịch vụ Deepview và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của người học mà chúng tôi thu thập với tư cách là bên xử lý hoặc bên tổ chức lớp học thay mặt cho nhà trường, doanh nghiệp hoặc giáo viên trong Chính sách quyền riêng tư [2] của người học.

Sử dụng và ứng xử có trách nhiệm

Quy định chung​

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview  cho các mục đích đã định và theo sự cho phép của Thỏa thuận và theo luật hiện hành. Nếu bạn sử dụng Các Dịch vụ Deepview vi phạm Thỏa thuận hoặc luật hiện hành, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc đình chỉ [3] việc sử dụng Các Dịch vụ Deepview của bạn.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của mình và mọi thông tin xác thực không công khai liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch vụ Deepview. Bạn phải thông báo ngay cho nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về mọi trường hợp có thể sử dụng sai tài khoản, thông tin xác thực hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào liên quan đến Các Dịch vụ Deepview.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản là chính xác và bạn sẽ không trình bày sai thông tin cá nhân hoặc không trung thực về danh tính của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Deepview bảo lưu mọi quyền để thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai trình bày sai thông tin cá nhân hoặc không trung thực về danh tính của họ liên quan đến việc họ sử dụng Dịch vụ Deepview. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn công nhận rằng Deepview không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi bởi bất kỳ người dùng nào hoặc danh tính của bất kỳ người dùng nào chọn sử dụng Dịch vụ Deepview. Chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh danh tính của bất kỳ người dùng nào.

Giả định của quản trị viên về quyền kiểm soát

Nếu bạn sử dụng địa chỉ email được cung cấp bởi Tổ chức mà bạn liên kết (ví dụ: nhà tuyển dụng hoặc trường học) để đặt hàng Các Dịch vụ Deepview, bạn được coi là đã xác nhận rằng bạn có quyền sử dụng tên miền của một tổ chức đó để đăng ký Gói dịch vụ với tư cách là thành viên của Tổ chức đó. Tổ chức đó, với tư cách là chủ sở hữu của miền được liên kết với địa chỉ email của bạn, có thể đảm nhận quyền kiểm soát và quản lý việc sử dụng Các dịch vụ Deepview của bạn. Trong trường hợp như vậy, Quản trị viên được chỉ định của Tổ chức của bạn có thể (i) kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm cả việc sửa đổi và chấm dứt quyền truy cập của bạn cũng như (ii) truy cập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả nội dung của thông tin liên lạc và tệp của bạn. Deepview có thể thông báo cho bạn rằng Tổ chức liên kết của bạn đã nắm quyền kiểm soát Các dịch vụ Deepview và các hoạt động liên quan nằm trong Gói dịch vụ của bạn, nhưng Deepview không có nghĩa vụ bắt buộc phải cung cấp những thông báo như vậy.

Cha mẹ và người giám hộ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của trẻ em

Deepview cung cấp một số Dịch vụ và Tài nguyên mà trẻ em có thể sử dụng. Trẻ em không được coi là những người sử dụng Dịch vụ và Tài nguyên hoàn toàn độc lập. Trách nhiệm của cha mẹ/người giám hộ tương ứng là đảm bảo việc sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview  phù hợp với Thỏa thuận và để bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài những hoạt động nằm trong tính năng của Các dịch vụ Deepview, Deepview không có quyền kiểm soát cách cha mẹ/người giám hộ giám sát việc trẻ em sử dụng Dịch vụ và không tương tác trực tiếp với trẻ em sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview.

Quyền được cấp phép

Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview là tài sản của Deepview và người cấp phép nội dung trên Deepview (nếu có). Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi quyền sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview phù hợp với Thỏa thuận.

Trong các Gói Dịch vụ Miễn phí của chúng tôi, Giấy phép chỉ cho phép sử dụng cho các mục đích phi thương mại. Nếu bạn muốn sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview  cho các mục đích chuyên nghiệp hoặc thương mại, bạn phải mua Gói Dịch vụ Trả phí. Trong mọi trường hợp, bạn không được phép sử dụng Deepview cho các hoạt động quảng cáo, tiếp thị hoặc bán hàng trừ khi được Deepview cho phép rõ ràng trong một thỏa thuận hoặc theo Gói dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý tuân theo Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi và bất kỳ nguyên tắc áp dụng cho người dùng nào khác trong mọi thời điểm bạn sử dụng Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview.

Ngoại trừ các quyền được cấp rõ ràng cho bạn trong Thỏa thuận, Deepview không cấp quyền hoặc chia sẻ lợi ích nào khác cho bạn trong Các Dịch vụ Deepview hoặc Tài nguyên Deepview. Và bạn cũng không được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản phí nào đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Tài nguyên, ngoài những khoản đã được Deepview đồng ý.

Thương hiệu Deepview là tài sản duy nhất của Deepview hoặc người cấp phép của nó. Thỏa thuận không cấp cho bạn quyền để sử dụng thương hiệu Deepview cho bất kỳ mục đích nào, cho dù sử dụng cho mục đích thương mại hay phi thương mại.

Gói dịch vụ Deepview

Các gói dịch vụ có sẵn

Deepview các dịch vụ có sẵn theo các Gói Dịch vụ khác nhau. Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các Gói Dịch vụ hiện có, có thể được phân loại thành một trong các gói sau:

  1. Các gói dịch vụ miễn phí: Các gói dịch vụ miễn phí của chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào một số hạn chế tính năng và thư viện trong Các Dịch vụ Deepview. Các Gói Dịch vụ miễn phí chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích phi thương mại.

  2. Các gói dịch vụ trả phí : Các gói dịch vụ trả phí của chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều tính năng và thư viện hơn. Các Gói dịch vụ trả phí được phép sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp và thương mại, chẳng hạn như đào tạo, khảo sát và sự kiện, cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài. Các tính năng và chức năng có sẵn tùy thuộc vào loại gói.

 

Các Gói Dịch vụ khác nhau dựa trên Các Dịch vụ Deepview bạn đã chọn để đăng ký và nội dung và tính năng của Gói dịch vụ có thể thay đổi tùy theo thời điểm bạn đăng ký và liệu bạn đã đăng ký qua Trang web của chúng tôi hay qua Ứng dụng. Thông tin chi tiết về các Gói Dịch vụ khác nhau có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể quản lý các Gói dịch vụ từ tài khoản Deepview của mình hoặc thông qua đại lý chính thức của Deepview đã bán cho bạn Gói dịch vụ trả phí.

Đăng ký truy cập nội dung

Ngoài Gói dịch vụ bạn đã chọn, bạn có thể mua một số Đăng ký truy cập nội dung nhất định từ Deepview, chẳng hạn như Deepview + Gói[5]  thư viện Hạnh phúc.

Đăng ký truy cập nội dung cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thư viện nội dung được quản lý theo quyết định riêng của Deepview.

Bạn thừa nhận rằng nội dung có sẵn qua mỗi Đăng ký truy cập nội dung có thể thay đổi theo quyết định riêng của Deepview, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa và bổ sung nội dung hoặc thay đổi nội dung hiện có.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng nội dung có sẵn thông qua Đăng ký truy cập nội dung phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview , bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách sử dụng được chấp nhận. Đặc biệt, bạn không được quyền thay đổi, bán lại hoặc chia sẻ nội dung đó theo bất kỳ cách nào khác ngoài sự cho phép rõ ràng ở đây.

Deepview không xác minh và không thể đảm bảo tính chính xác, mức độ liên quan, tính toàn vẹn, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính khả dụng hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung nào có trong Đăng ký truy cập nội dung.

Bạn có thể quản lý Đăng ký truy cập nội dung của mình từ tài khoản Deepview của mình.

Thanh toán, hủy bỏ, nâng cấp

Chung

Bạn có thể mua các Gói dịch vụ trả phí và Đăng ký truy cập nội dung trực tiếp từ Deepview trong Ứng dụng hoặc trên Trang web của chúng tôi, thông qua các bên thứ ba hoặc thông qua Thỏa thuận doanh nghiệp với Deepview. Phần này của Điều khoản chỉ áp dụng khi bạn đã đăng ký một trong các Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung trực tiếp từ chúng tôi thông qua Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

Bạn cam kết rằng thông tin đăng ký của bạn, chi tiết thanh toán (nếu bạn đã đăng ký Gói dịch vụ trả phí) và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, và bạn đồng ý giữ thông tin đó theo cách đó mọi lúc . Nếu bạn đã cung cấp thông tin không chính xác, bạn nên sửa lại thông tin đó trong cài đặt tài khoản của mình. Bạn cam kết rằng không người nào khác được phép sử dụng hoặc truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc theo bất kỳ cách nào khác sử dụng các quyền được trao cho bạn theo Thỏa thuận.

Thanh toán và Thời hạn Đăng ký

Tất cả các Gói dịch vụ trả phí và Đăng ký truy cập nội dung đều phải trả trước cho mỗi Thời hạn Đăng ký, không thể hủy và hoàn tiền, ngoại trừ được nêu rõ trong Thỏa thuận doanh nghiệp.

Bạn sẽ bị tính phí trước khi được cấp quyền truy cập vào Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung của bạn. Khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại, đăng ký Gói dịch vụ trả phí và / hoặc Đăng ký truy cập nội dung của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ bị tính phí cho Thời hạn đăng ký tiếp theo theo thông tin thanh toán đã đăng ký của bạn.

Nếu bạn không thanh toán cho Gói dịch vụ trả phí của mình đúng hạn, Deepview bảo lưu quyền tạm ngưng tài khoản của bạn hoặc xóa các tính năng của Gói dịch vụ trả phí.

Hủy bỏ

Nếu bạn không muốn gia hạn Thời hạn Đăng ký cho Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung, bạn phải hủy Gói dịch vụ trả phí và /hoặc Đăng ký truy cập nội dung trước khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại. Mọi việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên sau ngày cuối cùng của Thời hạn Đăng ký hiện tại của bạn. Sau khi hủy, quyền truy cập của bạn vào các tính năng dành riêng cho Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung sẽ chấm dứt và đăng ký của bạn sẽ tự động bị hạ cấp xuống Gói dịch vụ miễn phí cho Các Dịch vụ Deepview bạn đăng ký (nếu có).

 

Nâng cấp và giảm cấp

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nâng cấp đăng ký Gói dịch vụ trả phí của mình lên Gói dịch vụ khác cao hơn. Việc nâng cấp đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi bạn thanh toán phí nâng cấp.

Sau khi có hiệu lực, việc nâng cấp Gói dịch vụ của bạn sẽ áp dụng trong suốt Thời gian đăng ký hiện tại và việc gia hạn Thời gian đăng ký tiếp theo sẽ dựa trên các điều khoản của Gói dịch vụ đã nâng cấp của bạn.

Thay đổi giá và các Gói dịch vụ mới

Deepview có thể thay đổi giá cho Gói dịch vụ trả phí và / hoặc Đăng ký truy cập nội dung. Nếu sự thay đổi giá đó áp dụng cho bạn, nó sẽ có hiệu lực từ đầu Thời kỳ Đăng ký tiếp theo của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch vụ Deepview cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi về giá, bạn có quyền từ chối thay đổi bằng cách hủy đăng ký của mình trước khi gia hạn Giai đoạn Đăng ký tiếp theo.

Chúng tôi không hoàn lại tiền nếu giá của Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung giảm hoặc nếu chúng tôi đưa ra giá khuyến mại tiếp theo hoặc thay đổi nội dung hoặc tính năng của Gói dịch vụ.

Deepview có thể quyết định thay đổi hoặc thay thế các Gói Dịch vụ của chúng tôi. Nếu Gói dịch vụ bạn đã đăng ký bị thay đổi hoặc thay thế, đăng ký của bạn sẽ tự động dành cho Gói dịch vụ tương ứng với giá của gói ban đầu trừ khi bạn chọn nâng cấp đăng ký của mình.

 

Thử nghiệm

 

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp cho bạn Bản dùng thử. Chúng tôi có quyền thu hồi Bản dùng thử và tạm dừng tài khoản của bạn trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Các điều khoản và điều kiện riêng biệt, bao gồm các hạn chế về các tính năng có sẵn hoặc lĩnh vực sử dụng, có thể áp dụng khi sử dụng Các Dịch vụ Deepview theo nội dung Thử nghiệm.

Đối với một số Bản dùng thử, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết thanh toán của mình để bắt đầu Bản dùng thử. Trong những trường hợp như vậy, Bản dùng thử của bạn sẽ tự động được chuyển đổi thành đăng ký trả phí cho Gói dịch vụ và / hoặc Đăng ký truy cập nội dung đã chọn kể từ ngày đầu tiên sau khi kết thúc Thời gian dùng thử. Chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết thanh toán mà bạn đã cung cấp khi bắt đầu Bản dùng thử để tính phí cho bạn. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Gói dịch vụ đã chọn của mình trên cơ sở đăng ký trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung, bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi kết thúc Thời gian dùng thử.

Mã đăng ký trả trước

Nếu bạn đã nhận được Mã, các điều khoản và điều kiện riêng biệt được trình bày cho bạn cùng với Mã cũng có thể áp dụng cho quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào như vậy.

Đăng ký trả phí Mã được mua từ bên thứ ba hoặc thông qua các nền tảng khác phải tuân theo chính sách hoàn lại tiền của các nền tảng đó. Deepview không thể chịu trách nhiệm về các chính sách của nền tảng này.

Điểm Deepview và token PE

Điểm Deepview là loại điểm dùng để thưởng cho người dùng Deepview. Điểm Deepview được phát hành hạn chế với tổng số lượng điểm tối đa là 249.999,75 tỷ điểm. Người dùng có thể nhận được thưởng từ các hoạt động sau:

-  Trả lời đúng các câu hỏi bằng cách bấm nút hoặc chọn phương án đúng khi xem các nội dung được Deepview giới thiệu

-  Mời bạn bè tham gia và xác thực danh tính trên Deepview

-  Tham gia các chương trình giới thiệu người dùng, đối tác, sáng tạo nội dung, phát triển cộng đồng…của Deepview

Điểm Deepview nhận được có thể đổi lấy quà, tháng thuê bao, quyền truy cập vào các nội dung trên Deepview, bán lại cho người khác hoặc đổi lấy token PE, một loại tiền mật mã đang niêm yết trên Pancakeswap sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu trên Binance Smartchain. Token PE được phát hành riêng cho hệ sinh thái Deepview với số lượng 249.999,75 triệu token và có thể quy đổi hai chiều thành điểm Deepview. Hiệu ứng mạng là một hiện tượng theo đó số lượng người hoặc người tham gia tăng lên sẽ nâng cao giá trị của một hàng hóa hoặc dịch vụ, thường chỉ đạt được khi một hệ thống có một số lượng lớn người dùng. Tuy nhiên, bằng việc giới hạn tổng số điểm lưu hành với số lượng token PE tương ứng và niêm yết token PE lên sàn giao dịch, hệ thống Deepview sẽ có được hiệu ứng mạng ngay từ những ngày đầu tiên.

Để đổi, chuyển điểm giữa các tài khoản người dùng chỉ được thực hiện bởi người dùng đã xác thực danh tính và theo nguyên tắc T+3, tức là lệnh chuyển sau 3 ngày mới được thực hiện. Thời gian T+3 sẽ giảm dần khi hệ thống bảo mật được nâng cấp lên chuẩn tương đương với ngân hàng.

Khi sử dụng tài khoản Deepview, các bạn coi như đã chấp nhận việc Deepview có toàn quyền dừng, huỷ mọi giao dịch chuyển điểm và khoá mọi tài khoản người dùng nếu có nghi ngờ có gian dối cho đến khi được làm rõ.

Ứng dụng bên thứ ba

Các Dịch vụ Deepview được tích hợp với Ứng dụng của bên thứ ba để cung cấp nội dung, sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho bạn. Việc sử dụng các Ứng dụng của Bên thứ ba này là tùy chọn. Ứng dụng của bên thứ ba có thể có các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật riêng mà bạn đồng ý bị ràng buộc khi bạn chọn sử dụng các Ứng dụng của bên thứ ba này, bao gồm nhưng không giới hạn ở YouTube; https://www.youtube.com/t/terms

Nội dung người dùng

Giấy phép của Deepview đối với Nội dung Người dùng

Nội dung Người dùng chỉ có sẵn cho bạn, được lưu giữ với mức độ hiển thị hạn chế và chỉ được sử dụng bởi Deepview cho các mục đích cung cấp Dịch vụ và Tài nguyên. Chúng tôi sẽ giữ tất cả dữ liệu mà bạn gửi đến Dịch vụ, bao gồm mọi Nội dung Người dùng, bảo mật và chỉ xử lý dữ liệu của bạn với mục đích cung cấp cho Các Dịch vụ Deepview cho bạn.

Bạn cấp cho Deepview giấy phép có thời hạn trên toàn thế giới, không độc quyền, có thời hạn để truy cập, sử dụng, xử lý và hiển thị Nội dung Người dùng chỉ khi cần thiết một cách hợp lý: (a) để cung cấp, duy trì và cập nhật Dịch vụ; (b) để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về dịch vụ, bảo mật, hỗ trợ hoặc kỹ thuật; (c) theo yêu cầu của pháp luật; và (d) khi được bạn cho phép rõ ràng.

Deepview sẽ xóa tất cả Nội dung Người dùng khỏi tài khoản của bạn khi chấm dứt Thỏa thuận, ngoại trừ bất kỳ Nội dung Người dùng Công khai nào được cấp phép cho Deepview vĩnh viễn như được giải thích trong phần 7.4 bên dưới, và theo cách khác, theo Chính sách quyền riêng tư của Deepview (nếu có).

Trách nhiệm của bạn đối với Nội dung Người dùng

Bạn cam kết rằng đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng ký vào các thư viện trên Deepview: (1) bạn có mọi quyền cần thiết để đăng tải Nội dung Người dùng đó, và (2) Nội dung Người dùng sử dụng nó với Deepview không vi phạm Thỏa thuận, luật hiện hành hoặc sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền), công khai, cá tính hoặc các quyền khác của người khác.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đăng vào các thư viện Deepview. Deepview không xác nhận tính đúng đắn của Nội dung Người dùng hoặc bất kỳ ý kiến ​​nào có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào.

Giám sát Nội dung Người dùng

Trừ khi đồng ý khác trong một thỏa thuận riêng giữa hai bên, Deepview có toàn quyền quyết định việc chấp nhận hay không chấp nhận việc đăng các Nội dung Người dùng vào các thư viện Deepview. Trong mọi trường hợp, Deepview có quyền tự quyết định việc xóa khỏi thư viện Deepview bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm pháp luật, quy định, chính sách của nhà nước hoặc chính sách do Deepview ban hành.

Nội dung Người dùng Công khai

Nếu bạn chọn đặt Nội dung Người dùng là công khai, thì bạn cấp quyền cho người dùng nút Deepview giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi, sử dụng và phân phối Nội dung Người dùng công khai của bạn vì mục đích phi thương mại thông qua bất kỳ phương tiện nào, cho dù một mình hoặc kết hợp với nội dung hoặc tài liệu khác, theo bất kỳ cách nào và bằng bất kỳ phương tiện, phương pháp hoặc công nghệ nào, cho dù bây giờ được biết đến hoặc sau này được tạo ra. Ngoài các quyền được cấp cụ thể ở đây, bạn có quyền sở hữu tất cả các quyền, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, trong Nội dung Người dùng.

Bảo mật tài khoản

Là người tạo ra tài khoản Deepview của mình, bạn có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản Deepview và các thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ. Để duy trì quyền kiểm soát tài khoản và ngăn không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản, bạn nên duy trì quyền kiểm soát các thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ và không tiết lộ mật khẩu cũng như bất kỳ chi tiết thanh toán nào (nếu có) được liên kết với tài khoản của bạn cho bất kỳ ai. Bạn có trách nhiệm cập nhật và duy trì tính chính xác của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép tài khoản của bạn bởi bất kỳ người nào khác ngoài bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc tạm khóa tài khoản của bạn để bảo vệ bạn, Deepview hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi việc các hành vi trộm cắp danh tính hoặc hoạt động gian lận khác.

Thời hạn và chấm dứt

Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn sử dụng tài Deepview miễn phí hoặc trả phí. Deepview có thể chấm dứt Thỏa thuận hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Các Dịch vụ Deepview bất cứ lúc nào, kể cả trong trường hợp bạn sử dụng trái phép Deepview thực sự hoặc bị nghi ngờ. Dịch vụ và / hoặc Tài nguyên, hoặc không tuân thủ Thỏa thuận. Nếu bạn hoặc Deepview chấm dứt Thỏa thuận, hoặc nếu Deepview đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Các Dịch vụ Deepview phù hợp với Thỏa thuận, bạn đồng ý rằng Deepview sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn và Deepview sẽ không hoàn trả bất kỳ số tiền nào mà bạn đã thanh toán.

Bất kỳ Giấy phép nào được cấp cho bạn trên Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview  chưa bị chấm dứt khi Gói Dịch vụ của bạn hết hạn sẽ bị chấm dứt khi Thỏa thuận chấm dứt hoặc hết hạn.

Các phần của Thỏa thuận, rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng, vẫn phải có hiệu lực ngay cả sau khi Thỏa thuận chấm dứt, sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt.

Bảo hành và từ chối trách nhiệm

Chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các Dịch vụ sẽ hoạt động về mặt vật chất phù hợp với mô tả của Các Dịch vụ và Tài nguyên Deepview  như được nêu trên Trang web của chúng tôi. Đối với tất cả các gói Dịch vụ, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, ngoại trừ thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất kỳ thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch nào dự kiến ​​sẽ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động đáng kể. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các nghĩa vụ của Deepview Trong phần 11 này, Deepview bằng chi phí của chính mình (i) sử dụng những nỗ lực hợp lý để khắc phục sự vi phạm đó và nếu việc khắc phục là bất khả thi xét về mặt thương mại hoặc/và kỹ thuật thì Deepview sẽ (ii) thay thế tất cả các phần không phù hợp của Dịch vụ và Tài nguyên. Deepview từ chối bất kỳ bảo đảm nào khác ngoài những bảo đảm được quy định trong Thỏa thuận. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, Deepview sẽ không không chịu trách nhiệm về việc vi phạm các bảo hành này nếu do:

  1. Phần cứng, phần mềm hoặc các thành phần khác không phải là một phần của Các dịch vụ Deepview và Tài nguyên Deepview;

  2. Lỗi hoặc sự cố do phần cứng, phần mềm hoặc các thành phần khác không do Deepview cung cấp gây ra hoặc góp phần gây ra, bao gồm cả bất kỳ sửa đổi nào của bạn hoặc bên thứ ba;

  3. Lỗi hoặc vấn đề do bạn không tuân thủ Thỏa thuận này;

  4. Nếu bạn đã từ chối việc triển khai bất kỳ nâng cấp, thay đổi, sửa chữa nóng hoặc tương tự nào, điều này sẽ ngăn ngừa lỗi hoặc sự cố; và lỗi hoặc vấn đề do các bên thứ ba không đại diện cho Deepview.

Trách nhiệm hữu hạn

*** Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Deepview, các cán bộ, cổ đông, nhân viên, đại lý, giám đốc, công ty con, chi nhánh, người thừa kế, người được chuyển nhượng, nhà cung cấp hoặc người cấp phép của Deepview sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (1) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, mẫu mực, hoặc là thiệt hại hậu quả nào; hoặc (2) bất kỳ tổn thất nào về việc sử dụng, dữ liệu, quyền kinh doanh hoặc lợi nhuận (dù trực tiếp hay gián tiếp)phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ Deepview, tài nguyên Deepview,  ứng dụng của bên thứ ba hoặc nội dung ứng dụng của bên thứ ba, bất kể việc Deepview đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay chưa, và cả trong trường hợp xảy ra do các biện pháp khắc phục không đạt được mục đích ban đầu của nó.

Bạn đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Deepview sẽ chỉ giới hạn trong mức phí mà bạn đã trả cho Deepview theo thoả thuận này trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xảy ra sự kiện phát sinh trách nhiệm.

Điều khoản cụ thể của Apple

Ngoài các phần ở trên và cho dù có điều nào được quy định ngược lại trong các thoả thuận của Deepview, phần này áp dụng đối với việc bạn sử dụng bất kỳ phiên bản ứng dụng nào của chúng tôi tương thích với hệ điều hành iOS của Apple. Apple không phải là một bên của Thoả thuận này và không sở hữu cũng như không chịu trách nhiệm về ứng dụng. Apple không cung cấp bất kỳ bảo hành nào cho ứng dụng ngoại trừ việc hoàn lại giá mua ứng dụng nếu có. Apple không chịu trách nhiệm bảo trì hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác cho ứng dụng và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí nào khác liên quan đến ứng dụng, bao gồm mọi khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm của bên thứ ba, tuyên bố rằng ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào, các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự, và các khiếu nại liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ. Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng ứng dụng, bao gồm cả những thắc mắc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, phải được chuyển đến Deepview. Giấy phép bạn đã được cấp trong các Điều khoản này được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy hệ điều hành iOS của Apple và do bạn sở hữu hoặc kiểm soát hoặc theo cách khác được cho phép bởi bộ Quy tắc sử dụng trong Điều khoản dịch vụ của App Store của Apple. Ngoài ra, bạn phải tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận bên thứ ba nào áp dụng cho bạn khi sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của bạn. Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này và khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, họ sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này với bạn với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng các Điều khoản này.

 

Mặc dù có các quyền này của Apple và các công ty con của Apple, Deepview vẫn giữ quyền tham gia, hủy bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ thay đổi, từ bỏ hoặc thỏa thuận giải quyết nào theo các Điều khoản này mà không cần sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bồi thường vi phạm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ và giữ ở trạng thái vô hại Deepview, các chi nhánh của nó, các giám đốc, cán bộ, quản lý, nhân viên, nhà tài trợ, đại lý và người cấp phép của Deepview, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào và tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ: (1 ) Việc bạn vi phạm Thỏa thuận; (2) bất kỳ Nội dung Người dùng nào; (3) bất kỳ hoạt động nào mà Bạn hoặc bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn tham gia vào hoặc thông qua Các Dịch vụ Deepview; và (4) Bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba. Chúng tôi bảo lưu quyền giành lại quyền hành động tự bảo vệ đối với bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi bị đòi bồi thường theo các Điều khoản này. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi sự hợp tác như được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý.

 

Điều khoản khác

Toàn bộ thỏa thuận

Khác với những gì đã nêu trong phần này hoặc theo thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản giữa bạn và Deepview, Thỏa thuận cấu thành tất cả các điều khoản và điều kiện đã được thống nhất giữa bạn và Deepview và thay thế mọi thỏa thuận trước đây liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói.

Tính hiệu lực từng phần và sự từ bỏ

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận, nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận bị coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì hoặc ở bất kỳ mức độ nào, thì tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm cho các điều khoản còn lại của Thỏa thuận không hợp lệ hoặc không thể thi hành.

Mọi thất bại của Deepview hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào để thực thi Thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản nào trong đó sẽ không làm mất đi quyền của Deepview hoặc quyền của người thụ hưởng bên thứ ba hiện hành để tiếp tục làm như vậy.

Phân công

Deepview có thể chuyển nhượng Thỏa thuận hoặc bất kỳ phần nào trong số đó, và Deepview có thể ủy quyền bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận hoặc bất kỳ phần nào của chúng, cũng như không được chuyển nhượng hoặc cấp phép lại các quyền của bạn theo Thỏa thuận cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

Các thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này theo thời gian. Ví dụ, các thay đổi có thể được thực hiện để phù hợp với các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, để thích ứng với các yêu cầu pháp lý hoặc để điều chỉnh Điều khoản phù hợp hơn với doanh nghiệp của chúng tôi. Nếu có sự thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email đến tài khoản email đã đăng ký của bạn, thông báo trong Ứng dụng hoặc trong Dịch vụ hoặc trên các Trang web chính thức của chúng tôi (nếu thích hợp). Bạn có trách nhiệm đọc kỹ bất kỳ thông báo nào như vậy. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi đó sẽ cấu thành sự thừa nhận và đồng ý với các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản mới của Điều khoản, bạn có thể hủy Gói dịch vụ của mình hoặc chấm dứt Thỏa thuận. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách sử dụng được chấp nhận bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Luật điều chỉnh / Quyền tài phán

Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của các quy chế và luật pháp của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột pháp luật và Công ước của Liên hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Luật Việt Nam sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Dịch vụ.

Hơn nữa, bất kỳ hành động nào nhằm thực thi Thỏa thuận sẽ được đưa ra trọng tài kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam xét xử. Tài quyết sẽ là phán quyết cuối cùng, các bên liên quan có nghĩa vụ phải thực hiện.

Định nghĩa

“Quản trị viên” có nghĩa là quản trị viên được chỉ định của Tổ chức đối với tài khoản Deepview của mình, nếu có.

“Thỏa thuận” là thuật ngữ chung bao gồm các Điều khoản này, Chính sách sử dụng được chấp nhận, bất kỳ Gói dịch vụ nào và, nếu có, Thỏa thuận doanh nghiệp hoặc Đăng ký truy cập nội dung.

“Ứng dụng” có nghĩa là phần mềm / ứng dụng di động/ứng dụng cài đặt trên trình duyệt/miniapp trong các ứng dụng khác của Deepview

“Apple” có nghĩa là Apple Inc.

“Trẻ em” có nghĩa là trẻ em Hoa Kỳ dưới 13 tuổi và trẻ em bên ngoài Hoa Kỳ dưới 16 tuổi.

“Mã” có nghĩa là mã hoặc ưu đãi khác được cung cấp hoặc bán bởi hoặc thay mặt cho Deepview để có quyền truy cập vào đăng ký Gói dịch vụ trả phí và / hoặc Đăng ký truy cập nội dung.

“Đăng ký truy cập nội dung” có nghĩa là các thư viện nội dung cao cấp khác nhau có sẵn để mua trên cơ sở đăng ký ngoài Gói dịch vụ do mỗi người dùng chọn.

“Thỏa thuận Doanh nghiệp” có nghĩa là một thỏa thuận riêng được ký kết bởi Deepview và Tổ chức liên kết của bạn.

"Deepview" nghĩa là Deepview JSC.

“Thương hiệu Deepview” có nghĩa là tất cả Deepview nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, tên miền và bất kỳ tính năng nào khác của Deepview thương hiệu.

“Giấy phép” có nghĩa là giấy phép được cấp cho bạn theo phần 3 của các Điều khoản này.

“Tổ chức” có nghĩa là một tổ chức mà bạn liên kết, chẳng hạn như chủ nhân của bạn.

“Nền tảng” có nghĩa là Trang web và Ứng dụng của Deepview, nơi người dùng có thể sử dụng các dịch vụ Deepview.

“Nội dung người dùng công khai” có nghĩa là, như một số Các Dịch vụ Deepview dựa trên Nội dung của Người dùng và dựa vào việc người dùng đóng góp nội dung cho Dịch vụ, Nội dung theo đó Người dùng, theo lựa chọn của riêng họ và bằng cách chủ động bật nút “xuất bản”, tạo ra một số Nội dung Người dùng nhất định, chẳng hạn như Deepview trò chơi / câu đố, có sẵn cho công chúng.

“Tài nguyên” có nghĩa là thông tin, tài nguyên, dịch vụ, sản phẩm và công cụ được cung cấp cho bạn trong Dịch vụ của Deepview.

“Gói dịch vụ” có nghĩa là các gói đăng ký khác nhau mà Các dịch vụ Deepview có sẵn.

“Dịch vụ” có nghĩa là Deepview dịch vụ, bao gồm bất kỳ phần mềm nào, mà bạn đăng ký theo các Điều khoản này.

“Thời hạn Đăng ký” có nghĩa là khoảng thời gian của Gói dịch vụ và / hoặc Đăng ký truy cập nội dung hiện hành.

“Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung này áp dụng cho việc bạn sử dụng Các Dịch vụ Deepview.

“Ứng dụng của bên thứ ba” có nghĩa là các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp được tích hợp trong Dịch vụ và Tài nguyên để cung cấp một số tính năng, nội dung, sản phẩm và / hoặc dịch vụ nhất định cho bạn.

“Dùng thử” nghĩa là dùng thử đăng ký Gói dịch vụ trả phí hoặc Đăng ký truy cập nội dung trong một khoảng thời gian cụ thể mà không cần thanh toán hoặc với mức chiết khấu.

“Nội dung Người dùng” nghĩa là nội dung và dữ liệu mà Người dùng tải lên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các câu đố, hình ảnh, video, văn bản, tin nhắn, thông tin, phản hồi của người dùng và bất kỳ nội dung nào khác.

“(Các) trang web” có nghĩa là Deepview các trang web bao gồm Deepview.win…

bottom of page